Orgány

Valná hromada je nejvyšším orgánem, tvoří ji členové SOM JM, které na valné hromadě zastupuje statutární nebo pověřený zástupce. Valná hromada rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti. Schází se 1x ročně.

Správní rada SOM JM je výkonným orgánem Sdružení s všeobecnou působností, který plní úkoly valné hromady v období mezi jeho zasedáními a má 7 členů.

Dozorčí rada SOMJM zajišťuje, zda činnost Sdružení a jednání jeho orgánů je v souladu se stanovami, jednacím řádem a zásadami finančního hospodaření. Dozorčí rada má 7 členů.

 

 

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz