Zasedání Správní rady SOM JM ve Znojmě

22.07.2020 14:13

Na pozvání místostarosty města Znojma pana Mgr. Blahy se dne 11. 6. 2020 uskutečnilo jednání Správní rady SOM JM na Městské úřadu ve Znojmě. Zasedání se zúčastnili (zleva) Ing. Celý, DiS., místostarosta města Vyškova; Ing. Šmíd, starosta obce Kobylnice; sl. Ungrová za sekretariát SOM JM; Mgr. Blaha, místostarosta města Znojma; Bc. Pěček, starosta města Břeclavi; JUDr. Gašpar za sekretariát SOM JM a MVDr. Wetter, starosta města Kunštátu.

Na jednání byl mimojiné dojednán náhradní termín konání Valné hromady SOM JM, která proběhne dne 27. 8. 2020 od 9:45 hod. v Hodoníně.

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz