Tisková zpráva z jednání Valné hromady SOM JM

21.03.2019 14:16

Dne 21. 3. 2019 se v Brně sešla Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy. V současnosti Sdružení reprezentuje více než 60 obcí Jihomoravského kraje s téměř 620 tisíci obyvateli. VH projednala zaměření aktivit na rok 2019 včetně financování.

V diskusi byly oceněny především aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce zejména v česko-rakouském pohraničí. Dále se Sdružení přiklonilo k zapojení obcí do programu tzv. Smart region. Jako mimořádně důležité se ukazuje aktivní zapojení se do rozhodovacího procesu přípravy Programového období EU 2021- 2027. V této oblasti chce Sdružení apelovat na MMR ČR, aby se aktivně zasadilo o pozitivní vyřešení započítávání DPH do hodnoty investičních projektů. Taktéž se SOM JM chce obrátit na MPSV ČR ve věci spravedlivého rozdělení finančních prostředků na sociální služby v jednotlivých regionech, kde bylo poukázáno, že příspěvky jihomoravským obcím jsou daleko nižší než v sousedních regionech. 

SOM JM hodlá v průběhu roku organizovat pro své členy odborné semináře z oblasti chytrých řešení a navázat na úspěšnou lednovou konferenci k problematice chytré dopravy. Zazněly i výrazné hlasy ve prospěch intenzivní spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, přičemž podle vyjádření předsedy Správní rady SOM JM Ing. Pospíšila budou jednou z konkrétních forem tzv. autorská čtení z publikací členských obcí SOM JM. V letošním roce jsou taková čtení připravena na 23. 5. 2019 a 17. 10. 2019, kdy bude pozornost upřena na obec Ratíškovice a na Statutární město Brno, které v roce 2019 oslaví 100 let od přijetí zákona o vytvoření tzv. Velkého Brna.

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz