Nové výzvy na předkládání projektových žádostí z FMP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

16.09.2021 13:25

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 6. 9. 2021 byly vyhlášeny výzvy na předkládání projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovensko-Česká republika.

Jedná se o výzvy v rámci investiční priority 11b - Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi a 6c - Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.

Obě výzvy mají uzávěrku 8. 11. 2021.

Seminář pro žadatele se koná prezenčně 17.9. od 10 hodin v Brně v prostorách krajského úřadu JMK. Pozvánku naleznete zde.

Dále proběhne webinář 22.9. od 13 hod. Pozvánku naleznete zde.

Více informací naleznete na stránkách Správce FMP Slovensko-ČR: https://www.regionbilekarpaty.cz/vyzvy

 

 

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz