Fond malých projektů OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika

14.08.2017 07:52

Dne 14. června 2017 byl zahájen Fond malých projektů! Od tohoto dne je možné zaregistrovat projektovou žádost či si domluvit konzultaci projektového záměru.

1. uzávěrka sběru projektových žádostí proběhla 18.9.2017 14:00 na RRAJM.

Více informací o Fondu malých projektů naleznete zde: http://rrajm.cz/fond-malych-projektu.

Kozultace je možné si domluvit zde: 

Ing. Lucie Karpíšková
správce Fondu malých projektů
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz