Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Sdružení obcí a měst jižní Moravy (dále SOM JM) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy. Jeho zakladatelé jsou k založení vedeni myšlenkou, že jižní Morava je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na jižní Moravě, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita jižní Moravy jako celku.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy je partnerem orgánů státní správy a samosprávy pro regionální rozvoj, zejména:

  • Jihomoravský kraj
  • Krajská hospodářská komora jižní Moravy
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR

SOM JM je střechová instituce pro sběr a rozpracování podnětů v oblasti regionálního rozvoje a vnějších vztahů v koordinaci s Jihomoravským krajem.

SOM JM má zavedené mechanismy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 650 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.

SOM JM nabízí obcím:

  • možnost podílet se na rozvoji regionu jižní Moravy vstupem do SOM JM
  • komplexní služby při řešení individuálních projektů obcí a mikroregionů
  • informační a poradenské zázemí v oblasti dotačních titulů a grantů
  • ekonomické poradenství (studie proveditelnosti, poradenství o dotacích rozvojové strategie)
  • podpora investorů a místních dodavatelů
  • marketingové služby
  • zapojení do projektů přeshraniční spolupráce s Rakouskem i Slovenskem
 

 

___________________________________________________________________

počet návštěv

Aktuality

17.05.2019 12:16
V květnu se uskuteční několik seminářů pro žadatele. Dne 26. 6. 2019 ve 14:00 proběhne 7....
03.05.2019 07:49
KJM ve spolupráci se Sdružením obcí a měst Jižní Moravy připravila projekt, v rámci něhož se...
29.03.2019 08:07
SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ nejen z okresu Znojmo, ale i z dalších okresů, pokud mají...
21.03.2019 14:16
Dne 21. 3. 2019 se v Brně sešla Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy....
15.03.2019 13:23
Z pověření Správní rady SOM JM předal dne 15. 3. 2019 tajemník Sdružení Vladimír Gašpar Pamětní...
15.03.2019 12:34
Z pověření Dozorčí rady SOM JM předal dne 26. 2. 2019 na jednání DR SOM JM starosta města Modřice...
13.03.2019 08:46
Zasedání Valné hromady SOM JM se uskuteční dne 21. 3. 2019 v Brně od...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz