FOND MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Dne 22.9.2016 byla předložena projektová žádost Fondu malých projektů (dále FMP) v rámci  2. kola Programu spolupráce INTEREG V-A Rakousko-Česká republika. Nový Fond malých projektů je připravován po celé rakousko-české hranici a je do něj tudíž zapojen kromě Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska i Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a země Horní Rakousko. Vedoucím partnerem chystaného zastřešujícího projektu FMP je Jihočeská Silva Nortica, dalšími partnery a budoucími Správci FMP pak NÖ.Regional.GmbH, Regionalmanagement OÖ GmbH, Sdružení obcí Vysočiny a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.
 
O podpoře zastřešujícího projektu FMP bude rozhodováno na Monitorovacím výboru 24.-25. ledna 2017, teprve poté bude možné nový Fond malých projektů zahájit. První termín sběru projektových žádostí se předpokládá na jaře 2017. Tomu ale budou již tradičně předcházet semináře pro žadatele, které RRAJM coby správce Fondu na jižní Moravě plánuje uspořádat v Brně, Znojmě, Břeclavi a Hodoníně, jakož i individuální konzultace projektových záměrů i rozpracovaných žádostí.
 
O zahájení Fondu malých projektů, termínech seminářů pro žadatele a 1. termínu pro podávání žádostí budete informováni na webových stgránkách RRAJM: http://rrajm.cz/fond-malych-projektu .

Dne 16. 10. 2019 proběhne Konference k realizaci FMP Rakousko-ČR u příležitosti 30 let přeshraniční spolupráce v Hatích u Znojma. Pozvánku s programem naleznete zde.

8. uzávěrka sběru projektových žádostí do FMP je 13. 11. 2019 ve 14:00 na RRAJM.
Využijte možnosti konzultací svých projektových záměrů již nyní.

Více zde: www.rrajm.cz/fmp
________________________________________________________________________________________________________

Nový Fond malých projektů v česko-rakouském příhraničí je realizován formou jednoho společného projektu FMP pokrývajícího celé programové území a je řízen správci FMP:

 • Jihočeská Silva Nortica pro Jihočeský kraj; tento správce je současně vedoucí partner celého projektu FMP
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pro Jihomoravský kraj
 • Sdružení obcí Vysočiny pro Kraj Vysočina
 • NÖ.Regional.GmbH pro spolkovou zemi Dolní Rakousko
 • Regionalmanagement Oberösterreich pro spolkovou zemi Horní Rakousko

Na průběh realizace dohlíží a o podpoře projektů a změnách v nich rozhoduje Regionální monitorovací výbor (dále RMV). V rámci FMP existují dva Regionální monitorovací výbory:

 • RMV pro Jihočeský kraj, Dolní Rakousko a Horní Rakousko
 • RMV pro Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko a Kraj Vysočina

FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace 85% od minimálně 3.000 EUR do maximálně 20.000 EUR.

Podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí.

Žadatel bude moci mít až dva projektové partnery, z toho alespoň jeden musí být rakouský partner z podporovaného území.

V  případě partnera z Vídně je nutné, aby byl v projektu zastoupen další další rakouský partner z podporovaného území.

 

Každý malý projekt musí splnit minimálně tři kritéria přeshraniční spolupráce:

 • společná příprava  - povinné kritériu
 • společná realizace - povinné kritérium
 • společné financování - volitelné kritérium
 • společná realizace - volitelné kritérium

Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování. Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu registrace žádosti, tj. dni předložení žádosti příslušnému regionálnímu správci FMP. 

Novinkou oproti předchozímu FMP jsou paušální výdaje na personální výdaje a na kancelářské a administrativní výdaje. Personální výdaje smí činit maximálně 20% přímých výdajů projektu, kancelářské a administrativní výdaje pak maximálně 15% personálních výdajů.

Více informací o Fondu malých projektů naleznete zde: http://rrajm.cz/fond-malych-projektu.

Kozultace je možné si domluvit zde:  
Ing. Lucie Karpíšková
správce Fondu malých projektů
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Tel. 541 219 282 - linka 117
E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz