FOND MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

POSLEDNÍ 13. uzávěrka sběru projektových žádostí v rámci současného Fondu malých projektů Rakousko - ČR bude 13. 10. 2021 ve 14:00 na RRA JM

Využijte možnost konzultace svých projektových záměrů již nyní.

Více zde: www.rrajm.cz/fmp
________________________________________________________________________________________________________

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika 2014-2020 je realizován formou jednoho společného projektu FMP pokrývajícího celé programové území a je řízen správci FMP:

 • Jihočeská Silva Nortica pro Jihočeský kraj; tento správce je současně vedoucí partner celého projektu FMP
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pro Jihomoravský kraj
 • Sdružení obcí Vysočiny pro Kraj Vysočina
 • NÖ.Regional.GmbH pro spolkovou zemi Dolní Rakousko
 • Regionalmanagement Oberösterreich pro spolkovou zemi Horní Rakousko

Na průběh realizace dohlíží a o podpoře projektů a změnách v nich rozhoduje Regionální monitorovací výbor (dále RMV). V rámci FMP existují dva Regionální monitorovací výbory:

 • RMV pro Jihočeský kraj, Dolní Rakousko a Horní Rakousko
 • RMV pro Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko a Kraj Vysočina

FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace 85% od minimálně 3.000 EUR do maximálně 20.000 EUR.

Podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí.

Žadatel bude moci mít až dva projektové partnery, z toho alespoň jeden musí být rakouský partner z podporovaného území.

V  případě partnera z Vídně je nutné, aby byl v projektu zastoupen další další rakouský partner z podporovaného území.

 

Každý malý projekt musí splnit minimálně tři kritéria přeshraniční spolupráce:

 • společná příprava  - povinné kritériu
 • společná realizace - povinné kritérium
 • společné financování - volitelné kritérium
 • společná realizace - volitelné kritérium

Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování. Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu registrace žádosti, tj. dni předložení žádosti příslušnému regionálnímu správci FMP. 

Novinkou oproti předchozímu FMP jsou paušální výdaje na personální výdaje a na kancelářské a administrativní výdaje. Personální výdaje smí činit maximálně 20% přímých výdajů projektu, kancelářské a administrativní výdaje pak maximálně 15% personálních výdajů.

Více informací o Fondu malých projektů naleznete zde: https://rrajm.cz/fond-malych-projektu.

Kozultace je možné si domluvit zde:  
Ing. Lucie Karpíšková
správce Fondu malých projektů
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Tel. 541 219 282 - linka 117
E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz

 

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz